Is the Qualified Majority Voting rule of the Council of the EU fair?

Yes, because it finds the right balance between population and states.
77% (30 votes)
No, because it favours large member states disproportionally.
23% (9 votes)
No, because it gives too much weight to small states.
0% (0 votes)
Total votes: 39

Comments

Consiliul Uniunii Europene denumit si Consiliul de Ministri este un organism parte a legislativului Uniunii Europene reprezentând guvernele statelor membre . Metoda de votare cea mai des folosită în consiliu este majoritatea calificată . Se folosește atunci când consiliul ia decizii în cadrul procedurii legislative ordinare care mai este cunoscută și sub numele de codecizie . Legislația Europeană este adoptată prin această procedură în proporție de 80 % . În cadrul unui vot pe o anumită temă se întrunește o majoritate calificată dacă sungt îndeplinite două condiții . 55% dintre statele membre să voteze pentru , adică 16 state din totalul de 28 , iar propunerea să fie sprijinită de niște state care să reprezinte cel puțin 65 % din totalul populației Uniunii Europene . Această regulă mai este cunoscută și ca Majoritatea Dublă . Majoritatea de blocare trebuie să cuprindă cel puțin patru membri ai consiliului ce trebuie să reprezinte peste 35 % din populația UE . Deși această metodă încearcă să stabilească un echilibru între numărul statelor și populația fiecărui stat , justabilitatea acesteia a fost pusă deseori la îndoială datorită faptului că avantajează statele mari precum Franța ,Germania sau Italia și dezavantajează statele mici precum Malta sau Luxemburg , între aceste state existând un decalaj foarte mare în ceia ce privește populația . Deși această metodă nu este într-u totul echitabilă ,date fiind diferențele de mărime și populație între statele Uniunii Europene , este totuși una rezonabilă pentru că nicio altă metodă nu ar putea să mulțumească pe fiecare stat în parte în mod egal
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 13
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Consiliul Uniunii Europene este un organism parte a legislativului Uniunii Europene ce reprezentă guvernele statelor membre. Astfel, Consiliul este compus în diferite componențe din 28 de miniștri naționali, unul din fiecare stat. Deciziile sunt luate cu majoritate calificată în cele mai multe domenii, cu unanimitate în altele. Cu toate acestea, în majoritatea domeniilor se aplică procedura legislativă ordinară, această procedură reprezintă că Parlamentul European și Consiliul împart în mod egal puterile legislative și bugetare, însemnând că ambele trebuie să își dea acordul pentru ca o propunere legislativă să fie adoptată. Însă, începând cu 2013 pragul majorității calificate este atins odată ce sunt îndeplinite trei condiții: cel puțin 15 țări se pronunță în favoarea adoptării propunerii, cel puțin 260 de voturi sunt pentru adoptarea propunerii, din 352 de voturi, cel puțin 313,6 milioane de oameni sunt reprezentați de țările care au votat pentru adoptarea propunerii. De asemenea, în ceea ce privește blocarea unei decizii, este necesar ca patru state membre să fie împotrivă. Astfel că, puterea de vot a statului va depinde acum de numărul populației. Prin urmare acest lucru, ar aduce un plus statelor cu populație mare, precum Germania(15,97%), Franța(13,06%) și minusuri statelor cu o populație mică precum Malta(0,08%) sau Luxemburg(0,11), dar acestea din urmă având posibilitatea prin conlucrare, de blocare a unor prevederi ce sunt defavorabile lor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 11
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Tratatele anterioare instituiseră un sistem de ponderare a voturilor. Fiecare stat membru dispunea de un anumit număr de voturi în funcţie de ponderea sa demografică. În acel sistem, o decizie era adoptată numai dacă un anumit prag de voturi era atins de majoritatea statelor membre. Tratatul de la Lisabona a simplificat sistemul. Acesta elimină ponderarea voturilor şi instituie un sistem al votului cu dublă majoritate pentru adoptarea deciziilor. De acum înainte, se obţine majoritatea calificată dacă ea acoperă cel puţin 55 % din statele membre care reprezintă cel puţin 65 % din populaţia UE. Atunci când Consiliul nu hotărăşte cu privire la o propunere a Comisiei, majoritatea calificată trebuie să acopere cel puţin 72 % din statele membre care reprezintă cel puţin 65 % din populaţie. Aşadar, un astfel de sistem atribuie un vot fiecărui stat membru, ţinând totodată seama de ponderea lor demografică. Tratatul de la Lisabona prevede, de asemenea, o minoritate de blocare alcătuită din cel puţin patru state membre care reprezintă peste 35 % din populaţia UE. Aflam totuși ca statele precum Germania, Franta sunt favorizate datorita acestei modalități, pe când statele mult mai mici ori medii comparativ cu acestea sunt dezavorizate, stârnind nemulțumirile acestora, precum Polonia, Spania, Malta dar care datorita opțiunii numita"Compromisul de la Ioannina” prevăzut în Tratatul de la Lisabona în declaraţia nr. 7, permite unui grup de state membre să-şi exprime opoziţia faţă de un text, chiar dacă acest grup nu e suficient de numeros pentru a constitui o minoritate de blocare. În acest caz, acest grup trebuie să notifice Consiliul cu privire la opoziţia sa faţă de adoptarea actului. Consiliul trebuie apoi să facă tot ceea ce-i stă în putinţă pentru a găsi o soluţie satisfăcătoare, care să răspundă la preocupările ridicate de statele membre.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 13
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Conform Consiliului Uniunii Europene- ,,Majoritatea calificată'' este metoda de votare cel mai des utilizată în Consiliu. Aceasta este folosită atunci când Consiliul ia decizii în cadrul procedurii legislative ordinare, cunoscută și sub denumirea de codecizie. Aproximativ 80% din întreaga legislație a UE este adoptată prin această procedură. Atunci când Consiliul votează cu privire la o propunere a Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, se întrunește o majoritate calificată dacă sunt îndeplinite două condiții:55% dintre statele membre votează pentru - în practică, aceasta înseamnă 16 din 28 propunerea este sprijinită de un număr de state membre care reprezintă cel puțin 65% din totalul populației UE. Această procedură este cunoscută și sub denumirea de regula „majorității duble”. În multe cazuri, tratatul prevede ca deciziile să fie adoptate cu majoritate calificată, care necesită mai multe voturi decât majoritatea simplă. În acest caz însă, nu mai există egalitatea numărului de voturi de care dispune fiecare țară. Fiecare țară dispune de un anumit număr de voturi, în funcție de populația sa. În general, Consiliul caută să obțină unanimitatea, chiar și când nu este obligatorie.Această preferință datează din perioada „compromisului de la Luxemburg” din 1966, care a încheiat un conflict apărut între Franța și celelalte state membre, Franța refuzând să treacă de la unanimitate la votul cu majoritate calificată pentru anumite domenii.O soluție similară a fost găsită prin „compromisul de la Ioannina”, în 1994, pentru a proteja anumite state membre care erau aproape să întrunesc minoritatea de blocaj. Conform acestui compromis, dacă statele respective își exprimau intenția de a se opune luării unei decizii de către Consiliu cu majoritate calificată, Consiliul trebuia să facă tot ce îi stă în putință, într-un termen rezonabil, pentru a ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru majoritatea statelor. În concluzie, această mod de votare este chiar necesar pentru contextul Uniunii Europene, însă are nevoie de mici ajustări pentru a fi cât mai eficient și corect pentru toate statele. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.3.7.pdf
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 12
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Metoda de vot "standard" în cadrul Consiliului, Majoritatea calificată este cea mai răspândită metodă de vot din cadrul UE. Deoarece aceasta este folosita atunci când Consiliul ia decizii în cadrul procedurii legislative ordinare si aproximativ in 80% din situatiile in care toată legislația UE este adoptată consider ca aceasta varianta ca fiind una optima.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Parlamentului European, cat si a Consiliului Uniunii Europene se sprijină pe deciziile majoritare. Deciziile majoritare, printre care si majoritatea calificata sunt cel mai important instrument de soluţionare paşnică a conflictelor, cat si de gasire a unor solutii palpabile si realizabile. Principiul majorităţii nu este absolut, oricum Consiliul Uniunii Europene cauta mereu sa obtina unanimitatea,tocmai pentru a respecta principiile liberale. El depinde de anumite premise, având şi uneori aspecte destul de problematice. Potrivit acestor interpretări soluţia (adoptării deciziei preferate de majoritate) este optimă deoarece majoritatea nu poate greşi. Însă dacă se face recurs la analiza unor cazuri istorice, se observă că majoritatea poate abuza de autoritatea ei, impunând minorităţii voinţa sau opţiunea ei. Cu alte cuvinte nu este exclus ca în practică să apară o tiranie a majorităţii. Pericolul se referă la nerespectarea drepturilor minorităţii (oricare ar fi aceasta:politică, socială, etnică, sexuală, religioasă etc.). Prin ea însăşi nici o variantă majoritară nu poate asigura dreptatea în deciziile colective. Mai pe scurt, regula majorităţii nu poate fi recomandată inevitabil ca un sistem infailibil pentru a lua deciziile colective într-un regim democratic. Insa adaptat contextului Uniunii Europene, metoda majoritatii calificate este cea mai potrivita, cam indispensabila din anumite puncte de vedere, mici reglementari ar putea fi aduse, desi clar nu exista o garantie a multumirii in mod egal a fiecarui stat membru.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 11
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

votul prin majoritate calificata, este o procedura, care are atat puncte tari, cat si puncte slabe. Trebuie sa mentionez faptul ca in Relatiile Internationale statele isi urmaresc propriul interes, mai cu seama statele puternice, care au si un numar mare de cetateni. Ele au puterea de a bloca o decizie in cadrul votului manoritar, acesta fiind un avantaj pentru ele, darin acelasi timp si un dezavantaj al sistemului de vot respectiv. Legislatia Europeana este adoptata prin aceasta procedura în proportie de 80 % . In cadrul unui vot pe o anumita tema se intruneste o majoritate calificata daca sunt indeplinite doua conditii. 55% dintre statele membre sa voteze pentru, adica 16 state din totalul de 28, iar propunerea sa fie sprijinita de niste state care sa reprezinte cel putin 65 % din totalul populatiei Uniunii Europene. Aceasta regula mai este cunoscuta si ca Majoritatea Dubla.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 8
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Majoritatea calificată este procedura de vot instituită prin intermediul Tratatului de la Lisabona, este metoda de votare cel mai des utilizată în Consiliul Uniunii Europene atunci când se iau decizii în cadrul procedurii legislative ordinare, cunoscută și sub denumirea de codecizie. Aproximativ 80% din întreaga legislație a UE este adoptată prin această procedură. Cunoscută și sub denumirea de regula „majorității duble” aceasta trebuie să intrunească 2 condiții pentru ca propunerea legislativă să fie votată: 55 % dintre țările UE să voteze în favoarea propunerii (16 din 28) și propunereasă fie sprijinită de un număr de state membre care reprezintă cel puțin 65% din totalul populației UE. În situația în care propunerile legislative nu satisfac pe deplin intereselor statului acestea pot fi blocate, iar pentru blocajul unui act legislativ este necesar ca cel puțin patru state membre să voteze împotrivă. În contextul acesta, deoarece există discrepanțe în ceea ce privește ponderea populației fiecărui stat membru, state precum Germania, Franța, Marea Britanie sunt favorizate, în comparație cu state precum Spania, Portugalia, Malta, etc. Nemulțumirile acestor state au fost consemnate în Declarația nr. 7 a Tratatului de la Lisabona prin "Compromisul de la Ioannina” ce permite țărilor care reprezintă cel puțin trei pătrimi din populația UE sau cel puțin trei pătrimi din numărul de țări ale UE necesar pentru a constitui o minoritate de blocare să se opună votării unui act de către Consiliu cu majoritate calificată, cu scopul încercării de a găsi o soluție într-un interval de timp rezonabil. Procentajul de activare a „compromisului de la Ioannina” va fi redus la cel puțin 55 % din populația UE sau cel puțin 55 % din numărul de țări ale UE necesar pentru a constitui o minoritate de blocare.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 7
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Odată cu Tratatul de la Lisabona a fost instituită această metodă de vot în cadrul Consiliului Uniunii Eurepene care prevede două principii importante și anume:putere egală pentru toți cetățenii europeni; obținerea unui număr de voturi direct proporțional cu numărul populației fiecârui stat în parte.Metoda cea mai eficientă de vot a Consiliului Uniunii Europene este majoritatea calificată, care este utilizată in mare parte in momentul in care contextul o necesită pentru a menține astfel o mai bună organizare dar și pentru a evidenția mai bine reprezentativitatea fiecărui stat în poricesul se alegere .Majoritatea calificată necesită cel puțin 55% din statele membre și anume 16 din cele 28 de state implicate,dar trebuie să reprezinte și cel puțin 65% din populația europeană, deci este necesară o dublă majoritate. Totodată,există și criteriul minorității de blocaj ce trebuie să includă cel puțin patru membri, reprezentând 35% din populație.Aceste reguli asigură faptul că toate deciziile adoptate de Consiliul UE se bucură de un sprijin mai mare peste tot în Europa, dar şi de faptul că statele de mici dimensiuni nu pot să blocheze adoptarea deciziilor ,astfel că,deciziile sunt adoptate doar dacă se îndeplinesc acele condiţii enumerate mai sus, chiar dacă statele mai mari au mai multe voturi.Acest mecanism al majorităţii calificate oferă în mod proporţional putere statelor membre de a contribui la deciziile adoptate.Astfel că, acest mod de votare este unul foarte benefic în momentul de față pentru că reușește să mențină o reprezentativitatea mai mare sau chiar o egalitate a statelor implicate in acest proces de decizie,ce vizează totodată binele tuturor cetățenilor săi.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 12
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Sistemul actual ofera putere egală pentru toți cetățenii europeni?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote